Redirecting to default login.. Notificador d'incidents en seguretat de pacients: SNiSP Cat - Gestió - Intranet - Consorci Sanitari de Terrassa

Notificador d’incidents en seguretat de pacients: SNiSP Cat

Tenir coneixement dels incidents que succeeixen durant la pràctica clínica, permet aplicar accions de millora orientades cap a la reducció o eliminació de resultats no desitjats i contribuir en la millora de la qualitat assistencial.

Que s’ha de notificar?
Qualsevol incident vinculat a la seguretat dels pacients, hagi arribat o no al pacient.

Qui pot notificar?
Qualsevol professional de l’organització que detecti un incident relacionat amb la seguretat dels pacients, estigui o no implicat en ell.

Com es notifica?
Accedint a la icona corresponent a Atenció Primària o a Hospital / Sociosanitari i Salut Mental, omplint el qüestionari que es desplega a continuació.
Per fer una notificació anònima, en el moment de guardar l’esborrany de la notificació cal emprar el correu electrònic: seguretatpacient.cst@cst.cat

Hospital – Sociosanitari – Salut mental
Atenció Primària